Cảm ơn các bạn, Club là CỦA CÁC BẠN, DO CÁC BẠN ĐỊNH HÌNH VÀ HOẠT ĐỘNG. Mình chỉ góp phần tô đậm nó trên bản đồ Mi Fan Vietnam thôi !