gcam trên mi a1 đã khắc phục hiện tượng màu vàng hay xanh khi zoom lên nó đốm đen