ถ้าเครื่องเป็นรอมจีน คงต้องทำการแฟลชรอมใหม่ครับขั้นตอนยุ่งยากนิสนุง แนะนำให้ไปหาร้านที่รับแฟลชรอมดีกว่าครับ