1648284550
redmi 3s có được không bạn?

redmi 3s đã lên đc android 7 đâu