Chưa có thông tin về bản cập nhật nhé
Bạn cứ yên tâm chờ máy tự động báo về thì máy sẽ tự động cập nhật.