Minh đã cập nhật 3 ngày rồi, rất ổn, nhưng không có nhiều thay đổi so miui 8 là mấy.