Em tải build.prop rồi nhưng không thấy dòng persist.camera.hal3, chỉ có camera.feature với .imglip thôi ạ