sao mh ko tìm thấy dòng đó trg file buil.prop vậy b