Đã quá Vũng tàu ơi! Mà Vũng tàu có Chủ tịch chưa Éc-min?