Mình ở Vũng Tàu, mình dùng Mi max đã 2 năm và mới đổi qua Mi mix 2s