chỉ xem thôi mà cũng thấy đã thiệt! ghen tị quá đi!