Mình góp thêm mấy ảnh offline cuối năm Mi Fan Club Đà Nẵng

from app

from app

from app

from app

from app

from app

from app

from app