TAMQUOC gửi lúc 2017-12-26 02:55:37
mình cũng ở ĐN nhưng nay lại không về được để tham gia

Mong bạn tham gia lần sau cho vui nhé