Mấy hôm nay đã có ROM gobal 9.0.3.0 cho Xiaomi Mimax 2 mà sao mình lên trang EU lại chưa có các bác