Hôm nay sao mình lên trang xiaomi.eu để tải Bản ROM 7.12.21 mà không có sao vậy các bác