Mình thấy các bạn thường nói chuyện sợ unlock đt Max 2 chính hãng thì mất bảo hành theo mình thấy khi mình sử dụng đt qua một thời gian nếu có trục trặc thì mình phát hiện ra còn nếu thời gian qua mà không có gì thì cứ unlock mà úp các loại rom để trải nghiệm