Bài viêt hay quá Min ơi. Rất bổ ích vs amator như mình