Các bác nào có sử dụng mod status bar iOS của bạn phúc thái gia sẽ cham vào icon pin là tắt màn hình