xiaomi 3s. phiên bản 9.2.2.0 ổn định. có chia đôi màn hình dc ko vậy.