với mình thấy tính năng chia màn hình ít có người sử dụng đã sử dụng vừa đọc báo vừa xem phim thì màn 6.4 chỉ còn 3.2 nhỏ quá nhìn không rõ