1638115860
mình cắm cáp vào nó k nhận thiết bị. tải drive cũng không nhận bác ơi :v

tôi cũng bị như thế, làm đủ cách rồi mà vẫn ko đc