1638115860
mình cắm cáp vào nó k nhận thiết bị. tải drive cũng không nhận bác ơi :v

Mk trước cũng bị vậy cập nhật driver cho pc nhé bạn, bạn tải 3dchip về up full driver cho máy tính nó sẽ nhận