Nhờ các bạn chỉ chị tiết cách giới hạn dữ liệu đi động trên đt redmi 4 prime. Xin cảm ơn!