เมื่อไหร่จะแก้ก็ไม่รู้ชักเซ็งแล้วกลับไปใช้ 12.5.5 ยังดีกว่า