ผมก็เหมือนกันครับapp line โคลนดูรูปภาพไม่ได้เลยแบตก็ไหลเร็วมาก

from app

from app