ประชุมสายไม่ได้คะ กดรวมสายแล้วเด่งออกตลอดต้องทำยังไงคะ