Pin có tuột nhanh dữ ko bạn. Nếu có là pin chai đấy. Pin chai cũng là 1 phần nguyên nhân khiến máy nóng.