Bạn thử tắt nguồn thiết bị. Để thiết bị nghỉ ngơi 1 khoảng thời gian rồi bật nguồn lên lại, xem thử tình trạng quá nhiệt còn xuất hiện không nhé!