Bạn đổi theme mặc định để biết nó là cái gì mới chỉ được, giờ ko biết nó là gì!