Kojiro
Bạn đổi theme mặc định để biết nó là cái gì mới chỉ được, giờ ko biết nó là gì!

thanks bác,nó là báo thức lặp lại đổi theme cái ra ngay🤣🤣