glBAHAR
özellik sürümle alakalı değil, bazı cihazlarda mevcut.

aynen