Mi 10T Pro หลังจาก updated MI 12.5.8 มาเมื่อวาน หลังจากupdated เสร็จรอrebootเครื่องกว่าจะมาก็ช้า พอเมื่อคืนปิดเครื่องเช้าวันนี้เปิดเครื่องมาพบว่ากว่าจะเปิดเครื่องเสร็จช้ามาก...จะเป็นแบบนี้อีกไหมเอ่ย ?