Khả năng là do tiếp xúc dây sạc,con note 9 của mình lúc trước cũng có hiện tượng như vậy,sau mình mua dây sạc mới sử dụng giờ không bị nữa.bạn thử dùng dây sạc khác xem sao.