Xinxinee
máy vừa mua update 12.5.4.0 bị lỗi cảm ứng đơ và hay sập nguồn hay out app ra hết pin nhanh

Reset máy xem chứ làm gì lỗi nặng vậy dk nhiều n dùng chứ đâu phải một n dùng.