sắp rồi bác, lên kèm android 12 luôn

from app

from app