Kojiro
Bạn vào chỗ Cài đặt cử chỉ toàn màn hình, có dòng tùy chọn tắt nó đi.

OK bạn nha minh làm được rồi