Có thì lên thôi bạn nhưng mà lên Android 11 bong bóng chat nó cũng sẽ thay đổi á. Nếu bạn vẫn muốn dùng bong bóng chat kiểu cũ mình nghĩ không nên lên đâu!