6156066283[RMK20P]
global thì còn lâu

k30 5G là rom gì nhỉ