Oko zawiesiło się na dłuższą chwilę, więc jest dobrze, bardzo dobrze ;-)