Máy hoạt động bình thường nhưng màn hình không hiển thị. Xin các cao thủ hướng dẫn ah, xin đa tạ!