6347911990
Máy mình chưa root thì làm sao để cài vậy bạn??

bạn lên ch play tải cái này nha

from app

from app