สีฟ้า ความบางที่กลมกลืนไปกับสภาพแวดล้อมรอบตัวเรา #Xiaomi11Lite5GNE  #OwnYourStyle