bisaa kasiiih screenshot battery history nyaa oom... charger HP nyaa sampeekk 100% laluu biarkan sampeekk 30menit baru cabuutt, habiiiss ken battery sampeekk 5% laluu buat screenshot nyaa oom...