เครื่องผมได้รับอัพเดท android 11เรียบร้อยครับ

from app

from app