6453189786
bn có để 4g lte ko

mình cài lte only á