t lên thấy ổn áp lắm. chỉ là hơi tốn pin vài ngày sau là lại bth thôi. bản này tối ưu ram cũng tốt hơn nữa