bạn đang sài remi note 8 sao lên được 12.5 vậy bạn. hay bạn là remi note 8 pro vậy