App có thể chưa tối ưu thôi chả khác gì shoppe cũng lag giật pin tụt nhanh vẫn có