Máy redmi note 5 của mình bị bug-in( bóng mờ) mình có sài sFilte (lọc ánh sáng xanh) để khắc phục trước không bị gì gần đây vào chplay ấn cài đặt ko được phải tắt đi mới được có cách nào khắc phục hay đành sài vậy