bản rom china sẽ khoá dịch vụ google ạ. bạn thử bản rom eu